Dotacja na przebudowę systemu ciepłowniczego w Debrznie

Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych “Promat” Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przebudowa systemu ciepłowniczego,

w tym przebudowa kotłowni osiedlowej i budowa osiedlowych sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków w Debrznie, w celu zmniejszenia emisyjności gazów cieplarnianych – zadanie związane z budową sieci i przyłączy”.

Celem projektu jest:

– modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Debrznie poprzez budowę nowych wysokoparametrowych sieci ciepłowniczych wykonanych w najlepszej obecnie dostępnej technologii,

– wspieranie zwiększenia efektywności energetycznej i wdrożenie rozwiązań ekoefektywnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 591 675,00 PLN.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę  http://promat-dotacje.pl/przebudowa-systemu-cieplowniczego-w-debrznie