Biogaz

Rozwój źródeł odnawialnych jest już nieunikniony, zatem chcielibyśmy Państwa zachęcić do wzięcia w nim udziału.

Za sprawą uchwalonej 7 czerwca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, która w pełni dostosowuje przepisy do wymogów określonych przez Komisję Europejską, w Polsce zaistniały warunki, które pozwolą na dynamiczny wzrost inwestycji na rynku źródeł odnawialnych. Rozwiązania, wprowadzone przez ustawę o OZE, umożliwiają inwestycje m.in. w biogazownie rolnicze, które nie tylko pozwolą na uzyskanie samowystarczalności energetycznej ale i zapewnią korzystne źródło dochodów ich właścicielom.
Jest to zatem idealny moment i sytuacja dla posiadaczy gospodarstw rolnych, którzy chcą prowadzić swoją działalność w sposób odpowiedzialny, korzystny dla środowiska i własnego portfela.
Posiadasz pole i / lub zwierzęta hodowlane, Twoje przedsiębiorstwo lub gospodarstwo wytwarza dużą ilość odpadów rolno – spożywczych, z którymi nie możesz sobie poradzić bez angażowania wielu środków finansowych, i coraz bardziej odczuwasz wzrost cen paliw czy energii elektrycznej?

Zacznij produkować biogaz, z którego powstanie czysta zielona energia cieplna i elektryczna dla Ciebie i Twojego otoczenia.

Jeśli ten temat Państwa zainteresuje – nasza firma przeprowadzi Państwa przedsiębiorstwo / gospodarstwo rolne przez cały proces – od pomysłu do realizacji i eksploatacji, między innymi:
zabierzemy Państwa przedstawicieli w miejsca istniejących instalacji,
zaprojektujemy i zbudujemy biogazownię szytą na miarę Państwa potrzeb z najlepiej dopasowaną technologią, wykorzystującą wyłącznie lokalne substraty,
pomożemy w pozyskaniu finansowania na etapie budowy inwestycji i jej eksploatacji (aukcje, premie),
możemy także być eksploatatorem i administratorem Państwa biogazowni.

Nasza oferta obejmuje:

1. Weryfikację możliwości przeprowadzenia inwestycji, w tym:

 • wizję lokalną w miejscu przyszłej biogazowni,
 • zbadanie możliwości przyłączenia odbiorców energii elektrycznej bądź cieplnej,
 • uzyskanie wszelkich danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu uzgodnień i pozwoleń,
 • ocenę potencjału i zasobności lokalnych substratów,
 • zbadanie próbek substratów dzięki współpracy z certyfikowanymi laboratoriami,
 • dobór odpowiedniej technologii na podstawie wyników substratów,
 • opracowanie wstępnej i ostatecznej koncepcji biogazowni,

2. Realizację inwestycji – wykonawstwo kompleksowe:

 • przygotowanie dokumentacji projektowej biogazowni i niezbędnej infrastruktury na podstawie wybranego wariantu
 • koncepcyjnego wraz z pozwoleniem na budowę,
 • sprawne przeprowadzenie procesu budowlanego  i wybudowanie inwestycji pod klucz,
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej,
 • uzyskanie zezwolenia na użytkowanie oraz wszelkich decyzji i zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności,

3. Wsparcie w sfinansowaniu budowy

 • pozyskanie dotacji lub pożyczki wraz z opracowaniem biznes planu,

4. Eksploatacja biogazowni – w tym:

 • zakup substratów,
 • prowadzenie produkcji biogazu,
 • zaopatrzenie w ciepło i energię elektryczną odbiorców,
 • prowadzenie rozliczeń,
 • zagospodarowanie pofermentu.

Zapraszamy do współpracy!!

Pełnomocnik Zarządu ds. strategii rozwoju
Maciej Pawłowski

maciej.pawlowski@promat.pl

+48 502 305 994