Modernizacja systemu ciepłowniczego w Debrznie

Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o., zakończył realizację I etapu inwestycji w Debrznie pn. „Przebudowa systemu ciepłowniczego, w tym przebudowa kotłowni osiedlowej i sieci z przyłączami ciepłowniczymi wysokoparametrowymi do budynków w rejonie ul. Mokotowska, Czerniakowska i Przechodnia w Debrznie, w celu zmniejszenia emisyjności gazów cieplarnianych i poprawy efektywności”.

Aktualnie został zmodernizowany system sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Mokotowskiej, Czerniakowskiej i Przechodniej poprzez zastąpienie dotychczasowej przestarzałej sieci niskoparametrowej – wysokoparametrową siecią ciepłowniczą oraz nowymi przyłączami ciepłowniczymi wykonanymi w nowoczesnej technologii o wysokiej sprawności.

Przed nami II etap zadania inwestycyjnego. Modernizacją objęte zostanie źródło ciepła w Debrznie poprzez zastąpienie 3 kotłów węglowych – nowym, proekologicznym kotłem biomasowym o mocy 1,5 MW. Ten etap inwestycji obejmie budowę całej niezbędnej infrastruktury, a także zagospodarowanie terenu kotłowni.