Uroczyste zakończenie realizacji drugiego etapu modernizacji kotłowni w Debrznie.

W dniu 19 września w Debrznie odbyło się uroczyste zakończenie realizacji drugiego a tym samym ostatniego etapu inwestycji, która polegała na modernizacji kotłowni w Debrznie przy ul. Miłej 22 oraz na budowie wysokoparametrowych sieci ciepłowniczych z przyłączami do budynków.

Łączna długość przyłączy wyniosła ok. 760mb + 15 sztuk węzłów cieplnych w rejonie ul. Czerniakowskiej, Mokotowskiej i Przechodniej.

W kotłowni zostały zlikwidowane 3 kotły węglowe, w ich miejsce zamontowano kocioł na biomasę o mocy 1,5MW wraz z instalacjami i osprzętem. Inwestycja objęła też budowę silosa na biomasę i zagospodarowanie terenu.

Projekt został zrealizowany etapami:

 • pierwszy obejmował budowę sieci (2019-2020)
 • w drugim etapie została zmodernizowana kotłownia (2019-2021).

Cele przedsięwzięcia:

 • modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Debrznie poprzez częściową wymianę źródeł ciepła na proekologiczne o wyższej sprawności cieplnej oraz budowę sieci,
 • umożliwienie nowych podłączeń,
 • wzrost udziału paliw OZE w produkcji ciepła (min.51%),
 • Spadek emisji gazów cieplarnianych o 1850 ton równoważnika CO2,
 • Spełnienie najwyższych możliwych standardów emisji obowiązujących od 2025,
 • Obniżenie strat ciepła,
 • Mniejsza awaryjność systemu i ograniczenia przerw w dostawie ciepła,
 • Wprowadzenie najtańszego z obecnie dostępnych paliw na rynku,
 • Możliwość współpracy z lokalnymi dostawcami w procesie dostaw paliwa.

Więcej informacji można znaleźć w poniższej prezentacji z oficjalnej uroczystości. Zapraszamy do obejrzenia.

 

Prezentacja Debrzno 19 09 2022_v1