Zalacznik_do_zapytania_ofertowego_nr_10

1. PB-649 – Projekt budowlany budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych

2. PW-649 – Projekt wykonawczy budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych

3. PW-649-B – Projekt wykonawczy remontu pomieszczeń węzłów cieplnych – część konstrukcyjno-budowlana

4. PW-649-T – Projekt wykonawczy remontu pomieszczeń węzłów ciepmych – część technologiczna

5. PW-649-E – Projekt wykonawczy remontu pomieszczeń węzłów cieplnych – część elektryczna

6. ST-00.00 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne

7. ST-01.01 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

8. ST-01.02 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Roboty murowe

9. ST-01.03 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej PVC

10. ST-01.04 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Roboty tynkarskie

11. ST-01.05 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Roboty malarskie

12. ST-02.01 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Sieć ciepłownicza

13. ST-02.02 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Węzły cieplne

14. ST-03.01 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Węzły cieplne – instalacje elektryczne

15. Przedmiar – sieci cieplne i węzły cieplne – część technologiczna

16. Przedmiar – węzły cieplne – część budowlana

17. Przedmiar – węzły cieplne – część elektryczna