[rev_slider_vc alias=”main_slider”]

Nasze wartości

PROFESJONALIZM

  • Działamy w oparciu o fachową wiedzę, nieustannie rozwijając swoje możliwości.
  • Oferujemy rozwiązania sprawdzone w działaniu.
  • Kierujemy się ustalonymi normami etycznymi i powszechnie akceptowanymi zasadami społecznymi.

PRZYJAZNA ORGANIZACJA

  • Funkcjonujemy w uporządkowanej strukturze, co pomaga nam usprawnić i skrócić proces obsługi kontrahenta.
  • Jesteśmy otwarci wobec potrzeb naszych odbiorców, klientów, kontrahentów, dostawców i partnerów handlowych. Dbamy o partnerską współpracę.
  • Szanujemy nasze otoczenie i środowisko.

RZETELNOŚĆ

  • Wykonujemy swoją pracę najlepiej jak potrafimy, w oparciu o wiedzę zweryfikowaną wieloletnim doświadczeniem.
  • Dostarczamy rozwiązania o uzgodnionej jakości i w ustalonym terminie.
  • Szukamy perfekcyjnych rozwiązań, stosując najlepsze praktyki biznesowe.

Zachęcamy i zapraszamy do współpracy z naszą firmą!

Obszary naszej działalności

Eksploatacja systemów ciepłowniczych

Spółka realizuje zadania związane z eksploatacją źródeł ciepła i systemów ciepłowniczych ( własnych i zleconych ).

Realizacja inwestycji

Spółka zapewnia kompleksowe wykonanie inwestycji związanych z budową obiektów użyteczności publicznej oraz modernizacją systemów energetycznych.

Pracownia projektowa

Wielobranżowa pracownia projektowa przygotowana jest do wykonania projektów budowlanych i technicznych, studiów i analiz, audytów, czy też projektów koncepcji.

Współpraca z JST

Partnerstwo Publiczno – Prywatne (PPP) polega na współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami prywatnymi. Celem PPP jest realizacja zadania publicznego.

Pozyskiwanie środków na inwestycje

Zrealizowaliśmy i rozliczyliśmy inwestycje wykonane na potrzeby naszej Spółki, firm zewnętrznych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Biogaz

Rozwój źródeł odnawialnych jest już nieunikniony, zatem chcielibyśmy Państwa zachęcić do wzięcia w nim udziału.

Zaufali nam

Kontakt

Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych
PROMAT SP. Z O.O.

ul. Wejherowska 5c
84-208 Dobrzewino

* Pola obowiązkowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych "PROMAT" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wejherowska 5c, 84-208 Dobrzewino.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Umowa dofinansowania w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) Audyt energetyczny / elektroenergetyczny przedsiębiorstw” Przedsięwzięcia pn. „Audyt Energetyczny sieci przesyłowych i źródeł ciepła w Debrznie dla Zakładu Innowacyjnego Technik Energetycznych Promat Sp. z o. o.”.