Taryfa i cenniki


Informujemy, iż w dniu 12 września 2019 r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OGD 4210.3.2019.18889.VII.DJ, zatwierdził nową (siódmą) taryfę dla ciepła. Taryfa ta została wprowadzona do stosowania z dniem 01.10.2019 r. Tekst decyzji i taryfy jest dostępny pod poniższym linkiem:

Taryfa PROMAT


 

Cennik usług dodatkowych oferowanych przez PROMAT, obowiązujący od 1 września 2015r.:

cennik usług dodatkowych