Taryfa i cenniki

Informacja o rekompensatach za ciepło po zmianie  ustawy z dnia 8 lutego 2023 r.


Ceny i stawki opłat za ciepło z rekompensatą dla uprawnionych Odbiorców (wprowadzone od dnia 1 marca 2023 r.)

Ceny i Stawki


Informujemy, iż w dniu 18 października 2022r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OGD 4210.25.2022.18889.IX.WA, zatwierdził nową (dziewiątą) taryfę dla ciepła. Taryfa ta została wprowadzona do stosowania z dniem 03.11.2022 r.

Taryfa PROMAT


Informujemy, iż w dniu 30 marca 2023 r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OGD 4210.106.2022.18889.IX.DJ, zatwierdził zmianę dziewiątej taryfy dla ciepła. Taryfa ta została wprowadzona do stosowania z dniem 14.04.2023 r. Tekst decyzji i taryfy jest dostępny pod poniższym linkiem:

Taryfa PROMAT 30.03.2023 


Informujemy, iż w dniu 13 czerwca 2023 r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OGD 4210.32.2023.18889.IX.DJ , zatwierdził drugą zmianę dziewiątej taryfy dla ciepła. Taryfa ta została wprowadzona do stosowania z dniem 01.07.2023 r. Tekst decyzji i taryfy jest dostępny pod poniższym linkiem:

Taryfa PROMAT 01.07.2023 


Cennik usług dodatkowych oferowanych przez PROMAT, obowiązujący od 1 września 2015r.:

Cennik usług dodatkowych