Taryfa i cenniki


Informujemy, iż w dniu 28 grudnia 2018 r., decyzją nr OGD 4210.27.8.2018.18889.VI.DJ, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę szóstej taryfy dla ciepła. Zmiana ta została wprowadzona do stosowania z dniem 01.02.2019 r. Tekst decyzji i zmiany taryfy jest dostępny pod poniższymi linkami:

Taryfa PROMAT – Województwo Pomorskie

Taryfa PROMAT – Województwo Warmińsko-Mazurskie

Taryfa PROMAT – Województwo Kujawsko-Pomorskie


 

 

Informujemy, iż dnia 30 marca 2018 r., decyzją nr OGD 4210.26.18.2017.2018.18889.VI.KG, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową (szóstą) taryfę dla ciepła. Taryfa ta została wprowadzona do stosowania w dniu 19.04.2018 r. Tekst decyzji i taryfy jest dostępny pod poniższymi linkami:

Taryfa PROMAT – Województwo Pomorskie
Taryfa PROMAT – Województwo Warmińsko-Mazurskie
Taryfa PROMAT – Województwo Kujawsko-Pomorskie

Cennik usług dodatkowych oferowanych przez PROMAT, obowiązujący od 1 września 2015r.:

cennik usług dodatkowych