Pliki do pobrania

Plany wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. (Dz. Ustaw z 2007 nr 16, poz. 92, par. 23) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, przedstawiamy informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedanego w 2021 r. oraz o wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko. – POBIERZ PDF
Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzewinie  w 2021 roku zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. – POBIERZ PDF