Pliki do pobrania

Plany wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. (Dz. Ustaw z 2007 nr 16, poz. 92, par. 23) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, przedstawiamy informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedanego w 2022 r. oraz o wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko. – POBIERZ PDF