Umowa na budowę kotłowni gazowej w Szczytnie podpisana.

W dniu 1.10.2020 spółka PROMAT podpisała z firmą Veolia Szczytno Sp. z o.o. umowę na realizację zadania: „Budowa budynku kotłowni gazowej na 3 kotły gazowe  o mocy 2,7MW każdy, na terenie ciepłowni VEOLIA SZCZYTNO Sp. z o.o.  w Szczytnie”.
Spółka wybrana została na generalnego wykonawcę nowej kotłowni gazowej w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach umowy PROMAT zrealizuje nową kotłownię gazową wraz z dostawą i montażem kompletnego wyposażenia technologicznego, elektrycznego i AKPiA. Planowany termin realizacji umowy: 31.05.2021 r.