Pozyskiwanie Funduszy Strukturalnych

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych

Spółka prowadzi doradztwo związane z realizacją projektów i ich finansowaniem:

  • pomożemy w zweryfikowaniu możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego (dotacje, pożyczki preferencyjne, poręczenia),
  • wskażemy wariant realizacji projektu zapewniający najkorzystniejsze wskaźniki dotyczące rezultatów możliwe do realizacji, przy optymalnym koszcie inwestycji.

Oferujemy:

  • przygotowanie wniosku aplikacyjnego o pożyczkę,
  • sporządzenie niezbędnych załączników do wniosku,
  • sporządzenie biznes planu / studium wykonalności wraz z analizami finansowymi i ekonomicznymi.

W przypadku pozytywnej oceny wniosku przyznania dotacji / pożyczki zapewniamy doradztwo i wsparcie w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy. Służymy także pomocą w realizacji i rozliczeniu projektu – nie jest bowiem sztuką pozyskać dotację, ale zrealizować projekt i otrzymać refundację oraz zamknąć projekt z najwyższą rekomendacją.

Analizy opłacalności
Pomożemy Państwu podjąć decyzję m.in. o zasadności realizacji inwestycji, zmianie technologii, wprowadzeniu nowego produktu bądź nowej usługi; analizując opłacalność projektu poprzez wykonanie oceny jego rentowności i wykonalności. Przygotujemy w tym celu pełną analizę opłacalności projektu od analizy SWOT poprzez zidentyfikowanie i ocenę jego ryzyk, zbadanie wrażliwości inwestycji na zmiany, konieczność spełnienia uwarunkowań formalno – prawnych, prognozę przychodów i kosztów oraz uwzględnienie potrzeb i oczekiwań Inwestora w powiązaniu z interesem społecznym i wymaganiami środowiskowymi.

Dyrektor ds. Handlu i Rozwoju

Grzegorz Jackiewicz

grzegorz.jackiewicz@promat.pl
+48 514 988 337

 

Chcesz wiedzieć więcej?

 Zapraszamy na naszą stronę tematyczną 

www.promat-dotacje.pl