Pozyskiwanie Funduszy Strukturalnych

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych

Spółka prowadzi doradztwo związane z realizacją projektów i ich finansowaniem:

  • pomożemy w zweryfikowaniu możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego (dotacje, pożyczki preferencyjne, poręczenia),
  • wskażemy wariant realizacji projektu zapewniający najkorzystniejsze wskaźniki dotyczące rezultatów możliwe do realizacji, przy optymalnym koszcie inwestycji.

Oferujemy:

  • przygotowanie wniosku aplikacyjnego o pożyczkę,
  • sporządzenie niezbędnych załączników do wniosku,
  • sporządzenie biznes planu / studium wykonalności wraz z analizami finansowymi i ekonomicznymi.

W przypadku pozytywnej oceny wniosku przyznania dotacji / pożyczki zapewniamy doradztwo i wsparcie w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy. Służymy także pomocą w realizacji i rozliczeniu projektu – nie jest bowiem sztuką pozyskać dotację, ale zrealizować projekt i otrzymać refundację oraz zamknąć projekt z najwyższą rekomendacją.

Analizy opłacalności
Pomożemy Państwu podjąć decyzję m.in. o zasadności realizacji inwestycji, zmianie technologii, wprowadzeniu nowego produktu bądź nowej usługi; analizując opłacalność projektu poprzez wykonanie oceny jego rentowności i wykonalności. Przygotujemy w tym celu pełną analizę opłacalności projektu od analizy SWOT poprzez zidentyfikowanie i ocenę jego ryzyk, zbadanie wrażliwości inwestycji na zmiany, konieczność spełnienia uwarunkowań formalno – prawnych, prognozę przychodów i kosztów oraz uwzględnienie potrzeb i oczekiwań Inwestora w powiązaniu z interesem społecznym i wymaganiami środowiskowymi.

Pełnomocnik Zarządu ds. strategii rozwoju

Maciej Pawłowski

maciej.pawlowski@promat.pl
+48 502 305 994

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych “PROMAT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ekologicznej 7, 80-209 Chwaszczyno.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu