Nasze usługi

Eksploatacja systemów ciepłowniczych

Spółka realizuje zadania związane z eksploatacją źródeł ciepła i systemów ciepłowniczych ( własnych i zleconych ).

Realizacja inwestycji

Spółka zapewnia kompleksowe wykonanie inwestycji związanych z budową obiektów użyteczności publicznej oraz modernizacją systemów energetycznych.

Pracownia projektowa

Wielobranżowa pracownia projektowa przygotowana jest do wykonania projektów budowlanych i technicznych, studiów i analiz, audytów, czy też projektów koncepcji.

Pozyskiwanie środków na inwestycje

Zrealizowaliśmy i rozliczyliśmy inwestycje wykonane na potrzeby naszej Spółki, firm zewnętrznych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Biogaz

Rozwój źródeł odnawialnych jest już nieunikniony, zatem chcielibyśmy Państwa zachęcić do wzięcia w nim udziału.