Obiekt wysokosprawnej kogeneracji we Wrocławiu oddany do użytku

Na koniec roku 2020 Spółka Promat oddała do użytku obiekt wysokosprawnej kogeneracji w zakładach Dozamel we Wrocławiu, uruchomione zostały dwie jednostki kogeneracyjne o mocy 800 kW każda, instalacja produkuje energie elektryczną oraz cieplną.