Prowadzimy rekrutację na następujące stanowiska:

Dział: Realizacja Inwestycji

Stanowisko: Kierownik Kontraktu.

 

Zakres pracy:

 • Kierowanie realizacją kontraktu i nadzór nad jakością prac.
 • Koordynacja i kontrola prac podwykonawców i sił własnych na budowie.
 • Przygotowywanie planów działania i ich realizacja.
 • Wyceny oraz udział w przygotowaniu ofert
 • Aktywny udział w wyborze podwykonawców
 • Kompleksowe rozliczanie inwestycji zgodnie z harmonogramem i budżetem.

 

Wymagania – mile widziane:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Znajomość AutoCad, Norma Pro
 • Doświadczenie w branży elektrycznej

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz atrakcyjny system premiowy.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Przyjazną i nieformalną atmosferę pracy.
 • Samodzielność, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Ciekawe wyzwania i możliwość rozwoju w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Świadczenia pozapłacowe (Karta Multisport, Pracowniczy Program Emerytalny, ubezpieczenie na życie).

 

Prosimy  o umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych klauzuli zgody:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016):
– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych nieobjętych przepisami prawa (art. 22 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.) dla potrzeb aktualnej rekrutacji;
– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
* niepotrzebne skreślić

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016) dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych “PROMAT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ekologicznej 7, 80-209 Chwaszczyno;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej, a także przyszłych rekrutacji po udzieleniu zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO – art. 22 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez 60 dni od zakończenia obecnej rekrutacji oraz przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora w przyszłych rekrutacjach (w razie wyrażenia zgody);
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do usunięcia danych;
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zakres danych wynika z przepisów prawa;
 7. zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania się ze zgody jest brak możliwości dalszego przetwarzania danych, co wiąże się z odrzucaniem/usunięciem aplikacji.

Dział: Pracownia projektowa

Stanowisko: Technolog/Projektant branży ciepłowniczej – energetycznej

 

Zakres pracy:

 • Opracowywanie dokumentacji technicznej: koncepcyjnej, budowlanej, wykonawczej, w branży ciepłowniczej – energetycznej.
 • Koordynacja międzybranżowa wykonywanych projektów.
 • Prowadzenie uzgodnień z Zamawiającym.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – wskazane w branży ciepłowniczej – energetycznej.
 • Znajomość programów AutoCad.
 • Aktualne prawo jazdy kategorii B.
 • Terminowe prowadzenie prac projektowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w projektowaniu instalacji cieplnych związanych z  ciepłowniami, elektrociepłowniami, systemami kogeneracji.
 • Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych.
 • Wyceny projektów oraz określanie ram czasowych dla poszczególnych etapów prac projektowych.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz atrakcyjny system premiowy.
 • Benefity pozapłacowe (m.in. karta Multisport, pracowniczy program emerytalny, świadczenia urlopowe, ubezpieczenie na życie).
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Przyjazną i nieformalną atmosferę pracy.
 • Samodzielność, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Ciekawe wyzwania i możliwość rozwoju w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

 

Prosimy  o umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych klauzuli zgody:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016):
– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych nieobjętych przepisami prawa (art. 22 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.) dla potrzeb aktualnej rekrutacji;
– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
* niepotrzebne skreślić

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016) dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych “PROMAT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ekologicznej 7, 80-209 Chwaszczyno;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej, a także przyszłych rekrutacji po udzieleniu zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO – art. 22 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez 60 dni od zakończenia obecnej rekrutacji oraz przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora w przyszłych rekrutacjach (w razie wyrażenia zgody);
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do usunięcia danych;
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zakres danych wynika z przepisów prawa;
 7. zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania się ze zgody jest brak możliwości dalszego przetwarzania danych, co wiąże się z odrzucaniem/usunięciem aplikacji.

Dział: Pracownia projektowa

Stanowisko: Projektant branży elektrycznej, elektroenergetycznej.

 

Zakres pracy:

 • Opracowywanie dokumentacji technicznej: koncepcyjnej, budowlanej, wykonawczej, w zakresie instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych, AKPiA.
 • Koordynacja międzybranżowa wykonywanych projektów.
 • Prowadzenie uzgodnień z Zamawiającym.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – wskazane w branży elektrycznej, elektroenergetycznej.
 • Znajomość programów AutoCad.
 • Aktualne prawo jazdy kategorii B.
 • Terminowe prowadzenie prac projektowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych związanych z ciepłowniami, elektrociepłowniami, systemami kogeneracji, fotowoltaiką.
 • Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • Wyceny projektów oraz określanie ram czasowych dla poszczególnych etapów prac projektowych.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz atrakcyjny system premiowy.
  Benefity pozapłacowe (m.in. karta Multisport, pracowniczy program emerytalny, świadczenia urlopowe, ubezpieczenie na życie).
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Przyjazną i nieformalną atmosferę pracy.
 • Samodzielność, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Ciekawe wyzwania i możliwość rozwoju w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

 

Prosimy  o umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych klauzuli zgody:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016):
– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych nieobjętych przepisami prawa (art. 22 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.) dla potrzeb aktualnej rekrutacji;
– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
* niepotrzebne skreślić

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016) dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych “PROMAT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ekologicznej 7, 80-209 Chwaszczyno;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej, a także przyszłych rekrutacji po udzieleniu zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO – art. 22 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez 60 dni od zakończenia obecnej rekrutacji oraz przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora w przyszłych rekrutacjach (w razie wyrażenia zgody);
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do usunięcia danych;
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zakres danych wynika z przepisów prawa;
 7. zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania się ze zgody jest brak możliwości dalszego przetwarzania danych, co wiąże się z odrzucaniem/usunięciem aplikacji.