Prowadzimy rekrutację na następujące stanowiska:

Dział: DH – Dział Handlu i Rozwoju

Stanowisko: Specjalista ds. Ofertowania i Wsparcia Sprzedaży

 

Zakres pracy:

 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla tworzenia ofert związanych z inwestycjami w elektro-energetyce, w szczególności: zestawień cenowych, materiałów źródłowych, analiz, rysunków, folderów, dla celów handlowych i rozwoju technicznego Spółki,
 • Współudział w tworzeniu koncepcji technologicznych z zakresu elektro-energetyki,
 • Współpraca z Inwestorami branży elektro-energetycznej w zakresie planowanych inwestycji,
 • Opracowywanie ofert związanych z tworzonymi przez Spółkę projektami z zakresu efektywności energetycznej i elektro-energetyki,
 • Aktywny udział w realizacji Strategii Rozwoju Spółki oraz Planu Sprzedaży.
 • Opieka nad stronami internetowymi.
 • Monitorowanie oraz analiza danych rynkowych w zakresie oferowanych robót budowlano-montażowych i usług.
 • Budowa aktualnej bazy informacji na temat obecnych i przyszłych programów umożliwiających pozyskiwanie dotacji dla Spółki oraz jej klientów,
 • Współpraca z dostawcami i kontrahentami.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu Instalacji sanitarnych lub energetyki.
 • Prawo jazdy kategorii „B”

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz atrakcyjny system premiowy.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Przyjazną i nieformalną atmosferę pracy.
 • Samodzielność, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Ciekawe wyzwania i możliwość rozwoju w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Świadczenia pozapłacowe (Karta Multisport, Pracowniczy Program Emerytalny, ubezpieczenie na życie).

 

Prosimy  o umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych klauzuli zgody:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016):
– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych nieobjętych przepisami prawa (art. 22 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.) dla potrzeb aktualnej rekrutacji;
– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
* niepotrzebne skreślić

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016) dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych “PROMAT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ekologicznej 7, 80-209 Chwaszczyno;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej, a także przyszłych rekrutacji po udzieleniu zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO – art. 22 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez 60 dni od zakończenia obecnej rekrutacji oraz przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora w przyszłych rekrutacjach (w razie wyrażenia zgody);
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do usunięcia danych;
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zakres danych wynika z przepisów prawa;
 7. zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania się ze zgody jest brak możliwości dalszego przetwarzania danych, co wiąże się z odrzucaniem/usunięciem aplikacji.