Prowadzimy rekrutację na następujące stanowiska:

Dział: Eksploatacja systemów ciepłowniczych

Stanowisko: Specjalista ds. eksploatacji systemów ciepłowniczych

Zakres pracy:

 • Zapewnienie prawidłowej i bezawaryjnej pracy źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych.
 • Koordynacja pracy serwisu zewnętrznego.
 • Wykonywanie drobnych prac naprawczych, serwisowych, konserwacyjnych.
 • Nadzór nad terminową realizacją planowanych zadań remontowych i inwestycyjnych oraz okresowych przeglądów maszyn, urządzeń i obiektów.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej.
 • Realizacja zakupów materiałów i usług niezbędnych do prawidłowej i bezawaryjnej pracy obiektów.
 • Raportowanie w zakresie posiadanych danych i kompetencji.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne (elektryka, automatyka, energetyka, mechanika).
 • Pożądane 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku lub na stanowisku związanym z utrzymaniem ruchu na obiektach (elektryka, mechanika, automatyka).
 • Umiejętności negocjacyjne i doświadczenie handlowe w zakresie zakupów.
 • Znajomość zagadnień ciepłownictwa, elektrotechniki i mechaniki.
 • Gotowość do możliwych wyjazdów służbowych do obiektów zlokalizowanych w terenie.
 • Bardzo dobra znajomość programu Word i Excel.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz atrakcyjny system premiowy.
 • Benefity pozapłacowe (m.in. karta Multisport, pracowniczy program emerytalny, świadczenia urlopowe, ubezpieczenie na życie).
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Przyjazną i nieformalną atmosferę pracy.
 • Samodzielność, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Ciekawe wyzwania i możliwość rozwoju w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

 

Prosimy  o umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych klauzuli zgody:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016):
– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych nieobjętych przepisami prawa (art. 22 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.) dla potrzeb aktualnej rekrutacji;
– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
* niepotrzebne skreślić

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016) dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych “PROMAT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ekologicznej 7, 80-209 Chwaszczyno;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej, a także przyszłych rekrutacji po udzieleniu zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO – art. 22 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez 60 dni od zakończenia obecnej rekrutacji oraz przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora w przyszłych rekrutacjach (w razie wyrażenia zgody);
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do usunięcia danych;
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zakres danych wynika z przepisów prawa;
 7. zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania się ze zgody jest brak możliwości dalszego przetwarzania danych, co wiąże się z odrzucaniem/usunięciem aplikacji.