Prowadzimy rekrutację na następujące stanowiska:

Stanowisko: Inżynier w zespole Pełnomocnika Zarządu ds. Strategii Rozwoju
Zakres obowiązków:
1.Przygotowywanie danych i dokumentów niezbędnych dla tworzenia ofert związanych z
inwestycjami w branży instalacji cieplnych i kogeneracyjnych dla ciepłownictwa i odbiorców
przemysłowych, w szczególności: zestawień cenowych, materiałów źródłowych, analiz,
rysunków, folderów,
2. Współudział w tworzeniu koncepcji technologicznych z zakresu instalacji cieplnych,
przemysłowych i kogeneracji,
3. Analiza materiałów przetargowych i zbieranie materiałów niezbędnych do opracowania oferty,
4. Opracowywanie ofert związanych z tworzonymi przez Spółkę projektami, sporządzanie
przedmiarów, kalkulacji, wycen i kosztorysów,
5. Prowadzenie postępowań przetargowych – przygotowanie kompletnej dokumentacji
przetargowej,
6. Analiza branżowych przetargów i zamówień publicznych,
7. Monitorowanie oraz analiza danych rynkowych w zakresie oferowanych robót budowlano-
montażowych i usług,
8. Współpraca z dostawcami, podwykonawcami i inwestorami w zakresie planowanych inwestycji,
9. Wsparcie w sporządzaniu harmonogramów robót i rozliczaniu inwestycji.
Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu instalacji sanitarnych lub energetyki,
2. Prawo jazdy kategorii „B”,
3. Umiejętność obsługi komputera (oprogramowanie Microsoft Office, AutoCAD, Norma Pro),
4. Znajomość języka obcego (angielski, niemiecki) będzie dodatkowym atutem,
5. Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
6. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz atrakcyjny system nagradzania,
7. Niezbędne narzędzia pracy,
8. Przyjazną i nieformalną atmosferę pracy,
9. Samodzielność, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
10. Ciekawe wyzwania i możliwość rozwoju w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
11. Świadczenia pozapłacowe (Karta Multisport, Pracowniczy Program Emerytalny, świadczenie
urlopowe).

Klauzula RODO.