Prowadzimy rekrutację na następujące stanowiska:

Dział: Realizacja Inwestycji

 

Stanowisko: Asystent/-ka  Kierownika Kontraktu

 

Zakres pracy:

 1. Wsparcie kierownika w bieżących pracach operacyjnych.
 2. Wyceny, przygotowywanie ofert.
 3. Pomoc przy wyborze podwykonawców.
 4. Koordynacja prac podwykonawców.
 5. Sporządzanie raportów okresowych i notatek ze spotkań i narad koordynacyjnych.
 6. Przygotowanie dokumentacji związanej z procesem budowlanym.
 7. Dokładna analiza dokumentacji dotyczącej realizowanych kontraktów.

 

Wymagania – mile widziane:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne – wskazane w branży budowlanej lub sanitarnej
 2. Znajomość AutoCad, Norma Pro

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz atrakcyjny system premiowy.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Przyjazną i nieformalną atmosferę pracy.
 • Samodzielność, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Ciekawe wyzwania i możliwość rozwoju w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Świadczenia pozapłacowe (Karta Multisport, Pracowniczy Program Emerytalny, ubezpieczenie na życie).

Prosimy  o umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych klauzuli zgody:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016):
– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych nieobjętych przepisami prawa (art. 22 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.) dla potrzeb aktualnej rekrutacji;
– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
* niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016) dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych “PROMAT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ekologicznej 7, 80-209 Chwaszczyno;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko oraz w celu przyszłych rekrutacji po udzieleniu zgody – podstawą przetwarzania danych osobowych są w szczególności przepisu Kodeksu Pracy.
 3. Przetwarzanie danych:
 1. a) jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie kandydata przed zawarciem umowy o pracę, której stroną jest kandydat do pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. b) odbywa się na podstawie wyrażonej zgody przez kandydata (stanowiące wyraźne działanie potwierdzające wyrażenie zgody poprzez przesłanie aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie/ofertę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub pisemnej zgody zamieszczonej w CV lub liście motywacyjnym odnośnie danych szczególnych kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez 60 dni od zakończenia obecnej rekrutacji oraz przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora w przyszłych rekrutacjach (w razie wyrażenia zgody);
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zakres danych wynika z przepisów prawa;
 5. zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania się ze zgody jest brak możliwości dalszego przetwarzania danych, co wiąże się z odrzucaniem/usunięciem aplikacji.

Dział: Realizacji inwestycji i pracownia projektowa

 

Stanowisko: Asystent projektanta branży konstrukcyjno – budowlanej

 

Zakres pracy:

 • Udział w opracowywaniu dokumentacji technicznej koncepcyjnej, budowlanej, wykonawczej, warsztatowej, zestawień materiału, programów funkcjonalno-użytkowych, sporządzaniu opinii i ekspertyz technicznych,
 • Wykonywanie inwentaryzacji budowlanych,
 • Sporządzanie obliczeń statyczno – wytrzymałościowych, rysunków technicznych w programie AutoCad

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – kierunek: budownictwo, specjalność: konstrukcje budowlane (możliwość zatrudnienia osób z niepełnym wykształceniem wyższym kierunkowym)
 • Dobra znajomość statyki i wymiarowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich,
 • Bardzo dobra znajomość programów AutoCad, pakietu Office,
 • Znajomość programów obliczeniowych RM 3d 8, FD Win,
 • Znajomość obowiązujących norm projektowania konstrukcji,
 • Aktualne prawo jazdy kategorii B,
 • Terminowe prowadzenie prac projektowych,
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz atrakcyjny system premiowy.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Przyjazną i nieformalną atmosferę pracy.
 • Samodzielność, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Ciekawe wyzwania i możliwość rozwoju w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Świadczenia pozapłacowe (Karta Multisport, Pracowniczy Program Emerytalny, ubezpieczenie na życie).

 

Prosimy  o umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych klauzuli zgody:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016):
– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych nieobjętych przepisami prawa (art. 22 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.) dla potrzeb aktualnej rekrutacji;
– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
* niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016) dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych “PROMAT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ekologicznej 7, 80-209 Chwaszczyno;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko oraz w celu przyszłych rekrutacji po udzieleniu zgody – podstawą przetwarzania danych osobowych są w szczególności przepisu Kodeksu Pracy.
 3. Przetwarzanie danych:
 1. a) jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie kandydata przed zawarciem umowy o pracę, której stroną jest kandydat do pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. b) odbywa się na podstawie wyrażonej zgody przez kandydata (stanowiące wyraźne działanie potwierdzające wyrażenie zgody poprzez przesłanie aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie/ofertę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub pisemnej zgody zamieszczonej w CV lub liście motywacyjnym odnośnie danych szczególnych kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez 60 dni od zakończenia obecnej rekrutacji oraz przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora w przyszłych rekrutacjach (w razie wyrażenia zgody);
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zakres danych wynika z przepisów prawa;
 5. zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania się ze zgody jest brak możliwości dalszego przetwarzania danych, co wiąże się z odrzucaniem/usunięciem aplikacji.

Dział: Realizacji inwestycji i pracownia projektowa

 

Stanowisko: Projektant – technolog branży ciepłowniczej

 

Zakres pracy:

 • Opracowywanie dokumentacji technicznej koncepcyjnej, budowlanej, wykonawczej, programów funkcjonalno-użytkowych w zakresie branży ciepłowniczej.
 • Koordynacja międzybranżowa wykonywanych projektów.
 • Prowadzenie uzgodnień z Zamawiającym.

 

Wymagania – mile widziane:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – wskazane w branży ciepłowniczej.
 • Doświadczenie w projektowaniu instalacji cieplnych związanych z ciepłowniami, elektrociepłowniami, systemami kogeneracji – minimum 3 lata.
 • Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
  i kanalizacyjnych.
 • Znajomość programu AutoCad.
 • Aktualne prawo jazdy kategorii B.
 • Terminowe prowadzenie prac projektowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz atrakcyjny system premiowy.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Przyjazną i nieformalną atmosferę pracy.
 • Samodzielność, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Ciekawe wyzwania i możliwość rozwoju w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Świadczenia pozapłacowe (Karta Multisport, Pracowniczy Program Emerytalny, ubezpieczenie na życie).

Prosimy  o umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych klauzuli zgody:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016):
– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych nieobjętych przepisami prawa (art. 22 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.) dla potrzeb aktualnej rekrutacji;
– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
* niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016) dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych “PROMAT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ekologicznej 7, 80-209 Chwaszczyno;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko oraz w celu przyszłych rekrutacji po udzieleniu zgody – podstawą przetwarzania danych osobowych są w szczególności przepisu Kodeksu Pracy.
 3. Przetwarzanie danych:
 1. a) jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie kandydata przed zawarciem umowy o pracę, której stroną jest kandydat do pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. b) odbywa się na podstawie wyrażonej zgody przez kandydata (stanowiące wyraźne działanie potwierdzające wyrażenie zgody poprzez przesłanie aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie/ofertę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub pisemnej zgody zamieszczonej w CV lub liście motywacyjnym odnośnie danych szczególnych kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez 60 dni od zakończenia obecnej rekrutacji oraz przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora w przyszłych rekrutacjach (w razie wyrażenia zgody);
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zakres danych wynika z przepisów prawa;
 5. zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania się ze zgody jest brak możliwości dalszego przetwarzania danych, co wiąże się z odrzucaniem/usunięciem aplikacji.