Prowadzimy rekrutację na następujące stanowiska:

Dział: Realizacja Inwestycji i Pracowni Projektowej

 

Stanowisko: Projektant konstrukcji budowlanych

 

Zakres pracy:

 • Opracowywanie dokumentacji technicznej koncepcyjnej, budowlanej, wykonawczej, warsztatowej, programów funkcjonalno-użytkowych (głównie w sektorze energetycznym),
 • Sporządzanie opinii i ekspertyz technicznych,
 • Sporządzanie obliczeń statyczno – wytrzymałościowych, rysunków technicznych,
 • Prowadzenie rozmów i uzgodnień z Inwestorami.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – kierunek: budownictwo, specjalność: konstrukcje budowlane,
 • Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu,
 • Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub w trakcie procedury będą dodatkowym atutem,
 • Bardzo dobra znajomość statyki i wymiarowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich,
 • Bardzo dobra znajomość programów AutoCad, Robot Structural,  RM 3d 8, FD Win, pakietu Office,
 • Znajomość obowiązujących norm projektowania konstrukcji,
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa budowlanego,
 • Terminowe prowadzenie prac projektowych,
 • Aktualne prawo jazdy kategorii B,
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • Komunikatywność,  umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz atrakcyjny system premiowy.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Przyjazną i nieformalną atmosferę pracy.
 • Samodzielność, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (dofinansowanie szkoleń, studiów, itp.).
 • Ciekawe wyzwania i możliwość rozwoju w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Świadczenia pozapłacowe (świadczenie urlopowe, Karta Multisport, Pracowniczy Program Emerytalny, ubezpieczenie na życie, inne).

 

Prosimy  o umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych klauzuli zgody:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016):
– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych nieobjętych przepisami prawa (art. 22 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.) dla potrzeb aktualnej rekrutacji;
– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
* niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016) dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych “PROMAT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ekologicznej 7, 80-209 Chwaszczyno;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko oraz w celu przyszłych rekrutacji po udzieleniu zgody – podstawą przetwarzania danych osobowych są w szczególności przepisu Kodeksu Pracy.
 3. Przetwarzanie danych:
 1. a) jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie kandydata przed zawarciem umowy o pracę, której stroną jest kandydat do pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. b) odbywa się na podstawie wyrażonej zgody przez kandydata (stanowiące wyraźne działanie potwierdzające wyrażenie zgody poprzez przesłanie aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie/ofertę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub pisemnej zgody zamieszczonej w CV lub liście motywacyjnym odnośnie danych szczególnych kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez 60 dni od zakończenia obecnej rekrutacji oraz przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora w przyszłych rekrutacjach (w razie wyrażenia zgody);
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zakres danych wynika z przepisów prawa;
 5. zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania się ze zgody jest brak możliwości dalszego przetwarzania danych, co wiąże się z odrzucaniem/usunięciem aplikacji.