Dnia 14.07.2021 podpisaliśmy umowę na Modernizację systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu zwiększenia jego efektywności.

Inwestorem jest Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu, zaś przedmiotem zamówienia zaprojektowanie i budowa wysokosprawnej kogeneracji gazowej opalanej gazem ziemnym o mocy 800 kWe na terenie ciepłowni w Szydłowcu.