Eksploatacja systemów ciepłowniczych

Eksploatacja systemów ciepłowniczych

Przedmiotem działalności Spółki w zakresie eksploatacji systemów ciepłowniczych jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła. Zaopatrujemy w ciepło zarówno odbiorców indywidualnych, jak i budynki użyteczności publicznej, czy też obiekty przemysłowe znajdujące się w zasięgu sieci ciepłowniczej.
Nasze ciepło wytwarzamy przy zachowaniu wszystkich norm ochrony środowiska, a stosowane i systematycznie rozwijane rozwiązania proekologiczne są przyjazne środowisku.
Zaletami przyłączenia do naszej sieci ciepłowniczej jest:

  • komfort Odbiorcy,
  • całodobowy serwis w przypadku awarii,
  • niska cena,
  • ekologia,
  • bezpieczeństwo dostaw.

Kierownik Eksploatacji Systemów Ciepłowniczych

Marek Fiedorowicz

marek.fiedorowicz@promat.pl
Tel. 697 698 907

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych “PROMAT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wejherowskiej 5C, 84-208 Dobrzewino.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu