Pracownia projektowa

Pracownia projektowa

Wielobranżowa pracownia projektowa oferuje kompleksowe przygotowanie projektów kotłowni, węzłów i sieci ciepłowniczych, instalacji paleniskowych itp.

Wykonujemy:

  • projekty kotłowni gazowych, parowych, biomasowych, olejowych
  • projekty sieci ciepłowniczych,
  • projekty instalacji wewnętrznych c.o., c.w.u., kanalizacyjnych,
  • projekty termomodernizacji budynków,
  • audyty energetyczne oraz audyty efektywności energetycznej, budynków, kotłowni oraz sieci ciepłowniczych,
  • audyty oświetlenia, koncepcje instalacji fotowoltaicznych,
  • projekty konstrukcyjne,
  • projekty pomp ciepła,
  • projekty stacji uzdatniania wody.

Kierownik Pracowni Projektowej

Klaudia Bernatowicz

klaudia.bernatowicz@promat.pl
Tel. 507 138 372

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych “PROMAT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ekologicznej 7, 80-209 Chwaszczyno.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu