Pracownia projektowa

Pracownia projektowa

Wielobranżowa pracownia projektowa oferuje kompleksowe przygotowanie projektów kotłowni, węzłów i sieci ciepłowniczych, instalacji paleniskowych itp.

Wykonujemy:

  • projekty ciepłowni i elektrociepłowni,
  • projekty kotłowni gazowych, parowych, biomasowych i olejowych,
  • projekty sieci ciepłowniczych,
  • projekty instalacji wewnętrznych,
  • projekty termomodernizacji budynków,
  • audyty energetyczne oraz audyty efektywności energetycznej,
  • projekty konstrukcyjne,
  • projekty stacji uzdatniania wody.

 

Kontakt:

Dyrektor ds. Inwestycji

Wojciech Kłos

wojciech.klos@promat.pl
Tel. 502 305 997

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych “PROMAT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wejherowskiej 5C, 84-208 Dobrzewino.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu