Realizacja inwestycji

Realizacja inwestycji

Spółka zapewnia kompleksowe wykonanie „pod klucz” każdej inwestycji związanej z budową lub modernizacją :

  • dowolnego systemu energetycznego,
  • budynku użyteczności publicznej,
  • stacji uzdatniania wody,
  • sieci ciepłowniczych oraz wodno-kanalizacyjnych.

Nasze wieloletnie doświadczenie oraz wysoko wyspecjalizowana kadra inżynierska, szczególnie w branży energetycznej, pozwala nam na podjęcie tematów trudnych i skomplikowanych. Dzięki własnej pracowni projektowej mamy możliwość realizować zadania w bardzo szerokim zakresie, także we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

Dyrektor ds. Inwestycji

Wojciech Kłos

wojciech.klos@promat.pl
Tel. 502 305 997

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych “PROMAT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wejherowskiej 5C, 84-208 Dobrzewino.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu