INFORMACJA O REKOMPENSATACH DO RACHUNKÓW ZA CIEPŁO

Informacja dla klientów związana z wejściem w życie ustawy z 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 295).


Zgodnie z treścią ww. ustawy, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Informacji nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła, stawki opłat stałych za usługi przesyłowe oraz stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe, które będą stosowane w rozliczeniach z uprawnionymi (na podstawie tej ustawy i ustawy zmienianej z dnia 15 września 2022 r.) Odbiorcami ciepła od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Rekompensata przysługuje:

  • Gospodarstwom domowym
  • Wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom mieszkaniowym.
  • Innym podmiotom wskazanym w art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.
  • Podmiotom użyteczności publicznej, wskazanym w art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 15 ww. ustawy, oświadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy zmienianej, złożone przed dniem wejścia w życie tej ustawy, stosuje się jako podstawę stosowania w rozliczeniach za ciepło cen i stawek opłat z rekompensatą.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Kierownikiem Eksploatacji Systemów Ciepłowniczych, Panem Markiem Fiedorowiczem, tel. 697-698-907.

Informacje źródłowe:

https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 295).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA) z dnia 20 września 2022 r.w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw

Informacja Prezesa URE nr 9/2023 wraz z załącznikami (ceny i stawki opłat dla Odbiorców Promatu na stronach 502-503)

Plik w wersji PDF:

INFORMACJA O REKOMPENSATACH DO RACHUNKÓW ZA CIEPŁO