Kontrakt na budowę wysokosprawnej kogeneracji podpisany

W dniu 03.09.2019 zawarliśmy umowę, na wykonanie układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej w Zakładach „Dozamel” Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Projekt jest dofinansowany z środków NFOŚiGW.
Termin zakończenia prac  już w dniu 31.07.2020.