Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji kotłowni w Szczytnie

W dniu 31.03.2022 zakończono proces odbioru końcowego kotłowni gazowej w Szczytnie. Obiekt został przekazany do eksploatacji.