Opracowujemy program inwestycji

19-04-2017 – Opracowujemy program inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla przebudowy budynku magazynowego dla potrzeb Jednostki Wojskowej.

Wygraliśmy przetarg z sześcioma konkurencyjnymi firmami. Start w przetargu był możliwy dzięki wcześniejszym realizacjom inwestycji na terenach wojskowych oraz przystosowaniu budynku Firmy i pracowników do dostępu do informacji niejawnych.