Podpisaliśmy umowę na budowę kotła opalanego biomasą w MPEC Nowy Sącz

W dniu 08.04.2022 została zawarta pomiędzy PROMATem a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  w Nowym Sączu umowa na realizację inwestycji „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW z infrastrukturą techniczną. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Nowe źródła energii w MPEC Nowy Sącz”.

Poniżej link do informacji odnośnie dofinansowania:

http://mpecns.pl/nowe-zrodla-energii-w-mpec-nowy-sacz-ii.html

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z podpisania umowy w Nowym Sączu.