Przekazanie placu budowy w Tarnowskich Górach.

Pod koniec października VEOLIA Południe Sp. z o.o. przekazała nam plac budowy na terenie Ciepłowni w Tarnowskich Górach.

Powstanie tam wysokosprawna kogeneracja oparta na silnikach gazowych o łącznej mocy elektrycznej 4,99 MWe oraz mocy termicznej 4,8 MWt.